Spikker Search courses kohta
Этот курс посвящён ученикам, которым предстоит в этом году сдавать государственный экзамен по русскому языку (основная школа и гимназия).

На этом курсе вы найдёте даты экзаменов, необходимые материалы и ссылки для подготовки к экзамену.

Kursuse sisu

Keskkond ja tehnoloogia:

  • Tehnoloogia(teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus, teabekeskkond, meediavahendid, nende mõju).

Inimene ja ühiskond:

  • Inimeste suhtlusvahendid (meedia kui suhtluskanal ja vahend).