Spikker Search courses kohta
Этот курс посвящён ученикам, которым предстоит в этом году сдавать государственный экзамен по русскому языку (основная школа и гимназия).

На этом курсе вы найдёте даты экзаменов, необходимые материалы и ссылки для подготовки к экзамену.

Kursuse sisu

Mina ja teised:                  

  • pereliikmed ja sugulased, enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht, võimed jmt) ning välimuse kirjeldus.

Igapäevaelu:

  • päevakavajärgsed tegevused kodus, kooli, kellaajad;

  • peamiste söögikordade nimed ja mõned olulisemad söögid-joogid, toiduained.

Vaba aeg:

  • tegevused ja eelistused, huvid;

  • pereliikmete kodused tööd ja tegevused.

Kodu ja lähiümbrus:

  • kodu/elukohta kirjeldav sõnavara.