Kursuse sisu

Haridus ja töö:

  • kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;
  • tööelu (ametid, suhted töökollektiivis, avalduse vormistamine, töövestlus).

 Haridus:

  • riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused;
  • edasiõppimisevõimalusi Eestis ja välismaal;

Tööelu:

  • elukutse valiku võimalused;
  • tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, töövestlus;
  • töö kui toimetuleku allikas–oma eelarve planeerimine (sissetulekud, väljaminekud, hinnad);
  • vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks.