Kursuse lõpul õpilane:      

1) oskab vene sümboolikat, tähtpäevi, pealinna ja presidenti nimetada;

2) oskab suhelda teemal „Minu kool”;

3) oskab seletada, mis on tervislik ja mittetervislik eluviis (piiratud sõnavara);

4) teab kooliainete nimetusi ja oskab oma tunniplaani õigesti kirjutada;

5) oskab õigesti kasutada isikulist asesõna.