• Vene keele IV kursusel on ette nähtud 28 auditoorset tundi (õppetunde koos arvestustega) ja 7 tundi iseseisva töö jaoks (ettvalmistus kontrolltöödeks ja arvestusteks).

   Kursus on mõeldud tavaõppijatele.

   Küsimuste või probleemide tekkimisel palun tule konsultatsioonile, mis toimub teisipäeviti kell 14.00 - 15.30.

   Õpilasel, kes ei saanud mingil põhjusel tunnis osaleda, on võimalus täita tunni tööleht ja saata õpetajale kontrollimiseks.

   Kursuse lõpus tagasiside andmine on kohustuslik.

   Kursuse sisu

   Haridus ja töö:

   • kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;

   • tööelu (ametid, suhted töökollektiivis, avalduse vormistamine, töövestlus).

    Haridus:

   • riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused;

   • edasiõppimise võimalusi Eestis ja välismaal;

   Tööelu:

   • elukutse valiku võimalused;

   • tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, töövestlus;

   • töö kui toimetuleku allikas–oma eelarve planeerimine (sissetulekud, väljaminekud, hinnad);

   • vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks.

  • Vene keele IV kursuse lõpul õpilane:

   • saab kuuldust aru, oskab leida peamist sõnumit ja üksikasju, kui räägitaks üldlevinud   teemadel;

   • oskab leida vajalikku infot pikemast kirjeldavat laadi tekstist;

   • oskab osaleda töövestluses;

   • oskab lühidalt nimetada enda isiku ja perekonnaga seotud õppeasutusi, koolitusi;

   • oskab kirjeldada ühte ametit või tegevusala, puhkuse veetmise viise.