Kursuse sisu

Keskkond ja tehnoloogia:

  • Tehnoloogia(teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus, teabekeskkond, meediavahendid, nende mõju).

Inimene ja ühiskond:

  • Inimeste suhtlusvahendid (meedia kui suhtluskanal ja vahend).