Kursuse sisu

Eesti ja maailm:

  • Eesti keel ja eesti meel (rahvuslik identiteet, kultuuritraditsioonid, kultuuripärand, kodukoha lugu);
  • Slaavi riigid (asukoht, reisimisvõimalused, kultuuritraditsioonid).

Keskkond:

  • Geograafiline keskkond (keskkonna ja inimese suhted, ilm ja ilma muutused).