Kursuse lõpul õpilane:

1) oskab iseloomustada ennast ja sõpru, rääkida ja kirjutada perekonnast;

2) oskab oma korterist (majast) rääkida;

3) saab tähtkujudest jutustavast tekstist aru, oskab lühidalt teksti ümberjutustada;

4) oskab eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti, häid soove reisile

minekuks;

5) oskab vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires (mood ja riietus).