Õpikeskkonna uudised

Koolimaja, sh raamatukogu on nädalal 8.-14. märts ...

Karin Kurvits

... avatud

E 15.00-17.00

T, K ja N 9.00-12.00.

Klassiruumides õppetööd ei toimu, kõik õppimiseks vajaliku leiad Moodle'ist.

Lisaks raamatutele on võimalik laenutada ka sülearvuteid.

Õpime distantsilt õpetama : Õpetajate Leht

Õppetöö märtsikuus

Karin Kurvits

Tere!

Alates 01. märtsist kuni kuu lõpuni koolimajas õppetööd ei toimu. Kõik vajalikud õppematerjalid ja hinnatavad tööd leiad Moodle'ist. Küsimuste korral pöördu palun aineõpetaja poole. Alates esmaspäevast (01. märts) leiad kursuse leheküljelt ka info aineõpetajate konsultatsioonide (online) toimumise aja kohta.

Vaata 12. novembri postitust.

Õppetööks vajalikke sülearvuteid ja õpikuid saab koolimajast esmaspäeval, 01. märtsil, ajavahemikus 9.00-11.00 ja 15.00-16.30.

IX ja XII klasside õppetöö korralduses võib al 15. märtsist toimuda muutusi. Jälgi uudiseid.

Distantsõpe ei too kaasa tähtaegade pikenemist, õppeperiood lõpeb ikka 11. aprillil.

Tegutse targalt ja õigeaegselt!

Jõudu õppimiseks!

Soovitused ja juhendid lapse õppimise toetamiseks | Tallinna Kuristiku  Gümnaasium

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused

Kaire Jakobson

Alates 8. veebruar kuni 28. märts on avatud 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja
koolikeskkonna küsitlused. Ootame kõigi panust, nii saame oma tööd paremini planeerida.

Õpilaste link:

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=532176&token=f5MptQZCBSRNNLb&lang=et

Mõningatel juhtudel võivad küsitluste veebilingid avamisel küsida vastajalt tunnuskoodi.
Iga küsitluse tunnuskoodi leiate küsitluse veebilingist. Tunnuskood on küsitluse veebilingi
lõpus olev 15 tähemärgi pikkune tähtedest ja numbritest koosnev kood. Tunnuskood algab
peale sõna token= ja lõppeb enne &lang=et. Järgneval näidislingil on tunnuskood punane:
kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=723252&token=4CVj5EX6MCiRFaa&lang=et

Juhised küsitlustele vastamiseks
Küsitluste vastamiseks on koostatud juhised läbiviijale, õpetajale ja lapsevanemale. Küsitluste läbiviija võib
antud juhiseid jagada vastava sihtrühmaga. Juhised on kättesaadavad Haridus- ja Noorteameti inforuumist:
Juhised rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlustele vastamiseks

Vanemad teemad...