Õpikeskkonna uudised

Järgmistest nädalatest

Karin Kurvits

Nädalal 19.-25. aprill on koolivaheaeg, st õppida küll võib, aga õpetajad puhkavad silmi ja käsi ning tagasisidet ei anna.

Vabariigi Valitsus võib 20. aprillil kehtivaid piiranguid leevendada, kui nii juhtub, siis ilmub siia uudis õppetöö edasise korralduse kohta. Palun jälgi uudiseid!

Kindel on see, et 26.-29. aprillil on võimalik sooritada IV perioodi järelarvestusi. Sellekohasest soovist anna teada aineõpetajatele.

Kadi 3. ja Heli 2. lend: VAHEAEG

http://kadi3lend.blogspot.com/2012/03/vaheaeg.html


Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi distantsõppe (e-õppe) korraldamise kord

Karin Kurvits

1. Õppetegevus toimub kursuse kestel õppijale sobival ajal Moodle keskkonnas.

2. Kõik kursuse õppematerjalid, lisamaterjalid ja õppeülesanded koos kirjeldustega on õppijale kättesaadavad alates kursuse esimesest päevast.

3. Tööde esitamise tähtajad on Moodle’is ülesannete juures.

4. Õpetajad on õppijatele kättesaadavad Moodle’is kursuse päises määratud päevadel, kellaaegadel ja keskkonnas.

5. Veebitundide toimumise aja ja keskkonna teeb aineõpetaja õppijatele Moodle kaudu teatavaks vähemalt 2 tööpäeva enne selle toimumist.

6. Aineõpetajad annavad tehtud töödele Moodle keskkonnas tagasisidet hindamisjuhendis kehtestud tähtaegade jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.

7. Aineõpetajad vastavad õppijate kirjadele tööpäeviti 24-tunni jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.

8. Tehtud tööde hindamine toimub vastavalt koolis kehtestatud hindamisjuhendile. Tööde hinded kantakse e-päevikusse.

9. Küsimuste tekkimisel saab õppija pöörduda aineõpetajate, õppenõustajate või kooli juhtkonna poole.

10. Tugipersonali konsultatsioonide saamiseks saab pöörduda eripedagoogi, haridustehnoloogi ja tugiõpetajate poole.


Vanemad teemad...