Õpikeskkonna uudised

Üleskutse!

Kaire Jakobson

 
Pärnu linn ja Pärnu kunstide kool kutsuvad üldharidus- ja huvikoole, noortekeskusi, töökollektiive ja sõpruskondi osa võtma suurest lumelinna ehitamisest Pärnu Vallikääru aasale

 

Suur ühisehitamine toimub 3. veebruaril 2022 kell 12.00 - 20.00

Vajadusel tööde lõpetamine 4. veebruaril.

 

Osalemise tingimused:

 • Meeskonnas osalejate arv ei ole piiratud, kuid õpilaste meeskonna puhul peab iga 10 lapse kohta olema tiimis vähemalt üks täiskasvanu.
 • Iga meeskond saab ehitada ühe lumeskulptuuri.
 • Lumeskulptuur võib olla dekoratiivne, liumäe või koopatüüpi.
 • Kõik meeskonnad peavad eelnevalt end registreerima ja saatma kavandi 28. jaanuariks 2022 SIIT.
 • lisainformatsiooni (võimalik küsida ka küsimusi) kogu ürituse kohta antakse veebikohtumisel MEETis, 21. jaanuaril kell 16.00 - infotunni VEEBILINK.
 • meeskonnad võtavad ise kaasa vajalikud tööriistad.
 • kohapeal on tugimeeskond, kes vajadusel abistab ehitamisel. Kohapeal tagatud vee kasutamise võimalus.

 

Lumelinna pidulik avamine toimub 4. veebruaril 2022 kell 16.00

 

NB: Kuna lumelinna ehitamise sõltub ilmastikust on tegemist on esialgsete kuupäevadega ning võimalikest muudatustest teatatakse meeskonna juhtidele aegsasti ette.

 

Võistkondade arv on piiratud! Ole kärme registreeruma!


Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi distantsõppe korraldamise kord

Karin Kurvits


 1. Õppetegevus toimub õppijale sobival ajal Moodle keskkonnas.
 2. Kõik kursuse õppematerjalid, lisamaterjalid ja õppeülesanded koos kirjeldustega on õppijale kättesaadavad alates kursuse esimesest päevast.
 3. Tööde esitamise tähtajad on Moodle’is ülesannete juures.
 4. Õpetajad on õppijatele kättesaadavad Moodle’is kursuse päises määratud päevadel, kellaaegadel ja keskkonnas.
 5. Veebitundide toimumise aja ja keskkonna teeb aineõpetaja õppijatele Moodle kaudu teatvaks vähemalt 2 tööpäeva enne selle toimumist.
 6. Aineõpetajad annavad tehtud töödele Moodle keskkonnas tagasisidet tööpäeviti 24-tunni jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.
 7. Aineõpetajad vastavad õppijate kirjadele tööpäeviti 24-tunni jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.
 8. Tehtud tööde hindamine toimub vastavalt koolis kehtestatud hindamisjuhendile. Tööde hinded kantakse e-päevikusse.
 9. Küsimuste tekkimisel saab õppija pöörduda aineõpetajate, õppenõustajate või kooli juhtkonna poole.
 10. Tugipersonali konsultatsioonide saamiseks saab pöörduda eripedagoogi, haridustehnoloogi ja tugiõpetajate poole.