Õpikeskkonna uudised

LÜKKUB EDASI!

Kaire Jakobson

Sel reedel, 15. jaanuaril kell 15 toimub noortele suunatud pressikonverents, kus noorte esitatud küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Jaak Aab, sotsiaalminister Tanel Kiik ja terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Youtube’is ülekantav üritus annab noortele võimaluse esitada koroonaviiruse ja selle levikuga seonduvaid küsimusi otse ministritele ja terviseametile. Samal ajal võib see olla õpetajatele suurepäraseks võimaluseks siduda pressikonverents õppetööga ning tutvustada õpilastele pressikonverentside ja meedia rolli laiemalt. Üheskoos võib

pressikonverentsiks ka küsimusi mõelda ja aidata õpilastel arendada sisukate küsimuste konstrueerimise oskust.

Noorte pressikonverentsi Facebook´i sündmus on leitav siit:  https://fb.me/e/14aMpylvE. 

Küsimusi on võimalik teele saata juba praegu Slido keskkonnas lingi https://app.sli.do/event/9vf1ukj5 vahendusel või sisestades veebilehel sli.do koodi NOORED15.

Küsimusi saab esitada ka pressikonverentsi ajal, kuid eelisjärjekorras vastatakse varem saadetud küsimustele.

Ootame kõiki osalema ning kutsume üles infot sündmuse toimumisest õpilastega jagama.

 

Suur tänu!

Kristina Samra
Noorteinfoportaal Teeviit
www.teeviit.ee


Õppetöö jätkumine peale vaheaega.

Kaire Jakobson

Tere armas koolipere.

Loodan, et olete kõik tervise juures ja uue aasta tulek on andnud uut indu tegutsemiseks.

Sel pühapäeval on viimane vaheaja päev. Esmaspäeval 11.01.2021 ootame kõiki julgelt koolimajja õppetööd jätkama. Kui aga oled siiksi tavalises nohus või ka köhas, või tunned end veidi halvasti, siis palun jää koju. Hoiame enda ja teiste tervist.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi distantsõppe (e-õppe) korraldamise kord

Karin Kurvits

1. Õppetegevus toimub kursuse kestel õppijale sobival ajal Moodle keskkonnas.

2. Kõik kursuse õppematerjalid, lisamaterjalid ja õppeülesanded koos kirjeldustega on õppijale kättesaadavad alates kursuse esimesest päevast.

3. Tööde esitamise tähtajad on Moodle’is ülesannete juures.

4. Õpetajad on õppijatele kättesaadavad Moodle’is kursuse päises määratud päevadel, kellaaegadel ja keskkonnas.

5. Veebitundide toimumise aja ja keskkonna teeb aineõpetaja õppijatele Moodle kaudu teatavaks vähemalt 2 tööpäeva enne selle toimumist.

6. Aineõpetajad annavad tehtud töödele Moodle keskkonnas tagasisidet hindamisjuhendis kehtestud tähtaegade jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.

7. Aineõpetajad vastavad õppijate kirjadele tööpäeviti 24-tunni jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.

8. Tehtud tööde hindamine toimub vastavalt koolis kehtestatud hindamisjuhendile. Tööde hinded kantakse e-päevikusse.

9. Küsimuste tekkimisel saab õppija pöörduda aineõpetajate, õppenõustajate või kooli juhtkonna poole.

10. Tugipersonali konsultatsioonide saamiseks saab pöörduda eripedagoogi, haridustehnoloogi ja tugiõpetajate poole.


Vanemad teemad...