Jätkame rännakut Eesti ajaloos.

Jätkame rännakut XX sajandi teise poole ajaloos.

Jätkame rännakut Eesti ajaloo radadel.

Jätkame reisi XX sajandi ajaloos.

Lähiajaloo III kursus (ühtlasi viimane gümnaasiumi ajaloo kursus) erineb teistest ajaloo kursustest selle poolest, et tegemist on temaatilise kursusega, mis eeldab oskust luua ning näha seoseid ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade vahel, toetudes seejuures varem omandatule. Kursus koosneb neljast suurest teemablokist: eluolu ja kultuur; sõja ja rahu küsimus; inimsusevastased kuriteod; muu maailm.

Esimene osa retkest läbi XX sajandi esimese poole.

Üldajaloo kursus e-õppijatele.

Kursuse materjalid on jagatud kolme teemasse. Iga teema lõpeb hinnatava tööga.

Loodan, et leiad mõndagi uut!

Tere tulemast üldajaloo kursusele. VII nädalaga värskendame oma teadmisi vana-, kesk- ja uusaja ajaloos.