Kursus käsitleb maad, tema sfääre ja nendes toimuvat. Samuti nende omavahelisi soseid. Käsitleme alates veest kuni tsunaamideni, rääkimata kuumast teemast - kliimasoojenemine. Peamisteks märksõnadeks on maa süsteemid, maa energia, maa ajalugu, kivimid, maa siseehitus, laamad, vulkaanid, maavärinad, kliima, veestik, mullastik, aineringed, atmosfäär.