9. kl geograafia esimesel kursusel käsitleme üldgeograafilisi teemasid Eesti ja Euroopa kohta. Märksõndaeks on üldasend ja piirid, pinnavorm, veestik, maavarad ja nende kasutamine, kliima.