Kursuse Ühiskonna areng ja demokraatia käigus saad ülevaate riigi toimimise mehhanismidest ja Sinu rollist selles.

Demokraatia

https://www.coe.int/et/web/compass/democracy