Spikker Otsi kursuseid kohta

Tegemist on 11. klassi V per. kitsa matemaatika kursusega, kus teemadeks on: Tõenäosusteooria ja statistika.Tegemist on 11. klassi III per. kitsa matemaatika kursusega, kus teemadeks on: arvjadad ja funktsiooni tuletis.
Tegemist on 11. klassi II per. kitsa matemaatika kursusega, kus teemadeks on: funktsiooni uurimine, eksponentfunktsioonid, logaritmfunktsioonid.