Spikker Search courses kohta

Selle kursuse käigus saad teadmisi protsentidest, positiivsetest ja negatiivsetest arvudest ja ratsionaalarvudest.

Ettevalmistaval kursusel tuulame mälusoppides ja kordame teemasid, mis on varemalt õpitud. :)

Tegemist on 11. klassi kitsa matemaatika kursusega, kus teemadeks on: funktsiooni uurimine, eksponentfunktsioonid, logaritmfunktsioonid.

Sellel kursusel osaledes saad teada, kuidas sooritada erinevaid tehted üks- ja hulkliikmetega.


Selle kursuse käigus saad teada, mis on ratsionaalarvud ning õpid nendega arvutama. Lisaks saad olulisi teadmisi protsentide ja nendega arvutamise kohta.

Kursusel õpime tundma arvuhulki.

Lahendame võrrandeid ja võrratusi. 

Tutvume arvuhulkadega. Õpime lahendama võrrandeid, ruutvõrrandeid ja võrratusi. 

Perioodi jooksul toimub kaks arvestustööd ja saate kaks korda koduseid töid.