Selle kursuse käigus saad Sa teada nii ruutfunktsioonide kui ka algebraliste võrrandite ja murdude kohta. 

Ruumilised kujundid: Prsima ja püramiid. Silinder, koonus  ja kera.

Sellel kursusel meenutame varasemalt õpitut ning saad uusi põnevaid teadmiseid algebrast ja geomeetriast .

Selle kursuse käigus õpime, kuidas lahendada lineaarvõrrandeid; missuguseid einevaid funktsioone ja graafikuid on olemas; mida kujutab endast kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem ja kuidas seda lahendada.

Tuletise rakenduse ülesanded ja logaritm-, eksponentvõrrandid.

Kaanekunst

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bavuwe.matemaatika&hl=et&gl=US

Ruumilised kujundid. Prisma. Püramiid. Silinder. Koonus. Kera. Pindalad ja ruumala. Kujundite lõikamine tasandiga.

Trigonomeetilirsed teisendused. Lihtsustamine. Kolmnurkade lahendamine. Rööpkülik ja romb.