KURSUS TAVAKLASSILE.

Sellel kursusel jooksul saad Sa teada Pythagorase teoreemist, täisnurkse kolmnurga nurgafunktsioonidest ning erinevatest ruumilistes kujunditest.