Üleminek laiale matemaatikale. 

Kursusel õpitakse lahendama absoluutväärtust sisaldavaid võrratusi, 

irratsionaalavaldiste lihtsustamist, determinantide lahendamist ja nende rakendusi, 

intervallmeetodit ja ringjoone võrrandi koostamist koostamist.