Kursusel õpid tehteid vektoritega: liitmine, lahutamine, korrutamine arvuga. Vektorite skalaarkorrutis. Nurk vektorite vahel. Kursuse lõpus oskad koostada sirge võrrandeid ja määrama nende vastastikkuseid asendeid.