Matemaatika rakendamine elus ja erinevates valdkondades. Kursusel õpitakse matemaatika rakendusi erinevates valdkondades  füüsikas, bioloogias, majanduses jm. Tutvutakse erinevate lahendusstrateegiatega. Arendatakse arutlusvõimet. Otsitakse matemaatika ja reaalelu vahelisi seoseid. Põhirõhk on eluliste ülesannete lahendamisel (lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioonidel ja võrranditel. Stereomeetria ja planimeetria teemadel. Graafikute joonestamisel ja tõlgendamisel. Andmete korrastamisel.)