Siia keskkonda laadin ülesse õppenõukogu materjalid. Iga päevakorrapunkti juures on foorum, kuhu õppenõukogu liikmed peavad oma ettepanekud postitama.

Õppenõukogu koosolekud.