Lähiajaloo III kursus (ühtlasi viimane gümnaasiumi ajaloo kursus) erineb teistest ajaloo kursustest selle poolest, et tegemist on temaatilise kursusega, mis eeldab oskust luua ning näha seoseid ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade vahel, toetudes seejuures varem omandatule. Kursus koosneb neljast suurest teemablokist: eluolu ja kultuur; sõja ja rahu küsimus; inimsusevastased kuriteod; muu maailm.

Jätkame reisi XX sajandi ajaloos.

Lähiajaloo III kursus (ühtlasi viimane gümnaasiumi ajaloo kursus) erineb teistest ajaloo kursustest selle poolest, et tegemist on temaatilise kursusega, mis eeldab oskust luua ning näha seoseid ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade vahel, toetudes seejuures varem omandatule. Kursus koosneb neljast suurest teemablokist: eluolu ja kultuur; sõja ja rahu küsimus; inimsusevastased kuriteod; muu maailm.

Esimene osa retkest läbi XX sajandi esimese poole.

Maailma ja Eesti ajalugu 20. sajandi esimesel poolel.