Eesti ajalugu muinasajast kuni keskajani.

Üldajaloo kursus e-õppijatele.

Kursuse materjalid on jagatud kolme teemasse. Iga teema lõpeb hinnatava tööga.

Loodan, et leiad mõndagi uut!

XX sajandi teise poole ajalugu - teise maailmasõja lõpust kuni taasiseseisvunud Eesti Vabariigini.

Tere tulemast üldajaloo kursusele. VII nädalaga värskendame oma teadmisi vana-, kesk- ja uusaja ajaloos.