Spikker Search courses kohta

Uusaja ajalugu 1600 - 1918.

XX sajandi teise poole ajalugu - teise maailmasõja lõpust kuni taasiseseisvunud Eesti Vabariigini.

Eesti ajalugu Liivi sõja lõpust kuni 20. sajandi alguseni

Kursus Lähiajalugu II hõlmab ajavahemikku teise maailmasõja lõpust 21. sajandi alguseni.

20. sajandit kokkuvõttev kursus. Arutluse all on nii kultuurisündmused kui ka inimsusevastased kuriteod.