Keskaeg Euroopas ja Eestis

Uusaja ajalugu 1600 - 1918.

Eesti ajalugu muinasajast Liivi sõja lõpuni.

20. sajandit kokkuvõttev kursus. Arutluse all on nii kultuurisündmused kui ka inimsusevastased kuriteod.

Tere tulemast üldajaloo kursusele. VII nädalaga värskendame oma teadmisi vana-, kesk- ja uusaja ajaloos.

Kursusel läbitakse maailma ja Eesti ajalugu 20. sajandi esimesel poolel.