Keskaeg Euroopas ja Eestis

Uusaja ajalugu 1600 - 1918.

Üldajaloo kursus e-õppijatele.

Kursuse materjalid on jagatud kolme teemasse. Iga teema lõpeb hinnatava tööga.

Loodan, et leiad mõndagi uut!

Tere tulemast üldajaloo kursusele. VII nädalaga värskendame oma teadmisi vana-, kesk- ja uusaja ajaloos.

20. sajandit kokkuvõttev kursus. Arutluse all on nii kultuurisündmused kui ka inimsusevastased kuriteod.

Kursusel läbitakse maailma ja Eesti ajalugu 20. sajandi esimesel poolel.


Eesti ja maailma ajalugu 20. sajandi algusest kuni Teise maailmasõja lõpuni. Hõlmab neli suurt teemat: maailm Esimese maailmasõja eel, Esimene maailmasõda, maailm kahe maailmasõja vahel ja Teine maailmasõda.