Spikker Search courses kohta

Kursus Lähiajalugu II hõlmab ajavahemikku teise maailmasõja lõpust 21. sajandi alguseni.

20. sajandit kokkuvõttev kursus. Arutluse all on nii kultuurisündmused kui ka inimsusevastased kuriteod.

Maailma ja Eesti ajalugu 20. sajandi esimesel poolel.