Spikker Search courses kohta

Uusaja ajalugu 1600 - 1918.

XX sajandi teise poole ajalugu - teise maailmasõja lõpust kuni taasiseseisvunud Eesti Vabariigini.

Kursus Lähiajalugu II hõlmab ajavahemikku teise maailmasõja lõpust 21. sajandi alguseni.

Eesti ajalugu muinasajast Liivi sõja lõpuni.