Spikker Search courses kohta

Maailma ja Eesti ajalugu 20. sajandi esimesel poolel.


Eesti ja maailma ajalugu 20. sajandi algusest kuni Teise maailmasõja lõpuni. Hõlmab neli suurt teemat: maailm Esimese maailmasõja eel, Esimene maailmasõda, maailm kahe maailmasõja vahel ja Teine maailmasõda.