Spikker Search courses kohta

Siin hakkavad asuma Moodle'is sooritatavad eksamid.

Kursus on loodud info jagamiseks 10. klassi õpilastele


Oluline info XI klassidele

Tunniplaan

Õppeaasta ajakava ja tundide jaotused (X-XII klass)

Vastuvõtu ajad

Õpetajate konsultatsioonide ajad

Uurimis- ja praktiliste tööde koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhendid

PTG kodukord


Infoleht 12.klassi õpilastele.

Tunniplaan

Hindamisjuhend

Loovtöö juhend

Kodukord

Tere!

Siin saad tutvuda meie kooli õpikeskkonnaga.

Õpetajad saavad siia paigutada Sulle vajalikke materjale, Sina saad suhelda õpetajate ja oma kursusekaaslastega.

Tegutsemislusti soovides

Karin Kurvits

Tunniplaan,

kooli kodukord,

loovtöö juhend,

hindamisjuhend jm oluline info.

Selle kursuse leheküljele tulevad tugiõpilaste ja nõustajate ühiskoolituse materjalid. Samuti on see koht, kus asjaosalised saavad mõtteid vahetada, kogemusi jagada ja plaane pidada.

Siia leheküljele panevad konsulteerivad õpetajad õppimiseks vajalikud materjalid.

XII klassi nõustaja edastab siin keskkonnas eksternidele vajalikku infot (eksamite ajad jne).