Siia keskkonda laadin ülesse õppenõukogu materjalid. Iga päevakorrapunkti juures on foorum, kuhu õppenõukogu liikmed peavad oma ettepanekud postitama.

Spikker Otsi kursuseid kohta

Päevakord:

 1. Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine

Õppenõukogu otsusega viiakse järgmisse klassi põhikooliõpilased, kelle aastahinded on „rahuldavad”, „head” või ”väga head”.

2. Gümnaasiumi õpilaste järgmisse klassi üleviimine

Õppenõustaja ettepanekul.

 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Põhikoolis jäetakse õpilane täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt kursusehinnetest tuleks välja panna aastahinne ”puudulik” või ”nõrk”. Õpilase kirjaliku sooviavalduse korral viiakse õppenõukogu otsusega järgmisse klassi õpilane, kellel on kuni kahes õppeaines aastahinne ”nõrk” või ”mitterahuldav”.

4. Õpilaste tunnustamine

4.1. Stipendiumi väljastamine

Õpilase IV-V perioodi õpitulemused peavad olema head ja/või väga head ning arvestused sooritatud õigeaegselt. Keskmine hinne arvestatakse IV-V perioodi tulemuste põhjal. IV ja V perioodi õpitulemuste põhjal ei väljastata stipendiumi XII klassi õpilastele.

4.2. Kooli juhtkonna ja pedagoogilise kollektiivi pidulikule vastuvõtule kutsumine

Vastuvõtule kutsutakse:

  • Õppeaasta õigeaegselt hinnetega „4“ ja „5“ lõpetanud õpilased;
  • Õppeaasta jooksul lapsevanemaks saanud ja õppeaasta õigeaegselt lõpetanud õpilased;
  • Õpilased, kes on õppeaasta jooksul esindanud kooli vabariiklikel/maakondlikel/linna üritustel;

Ettepaneku õpilase kutsumiseks vastuvõtule teevad õppeaastat lõpetavas õppenõukogus õppenõustajad ja projekti- ja noorsoojuht.

Hädaolukorra reeglitest tulenevalt antakse tunnustatutele tassid üle lõputunnistuste kätteandmise päeval (IX ja XII klass) või õppeaasta avaaktusel (VII-VIII ja X-XI klass).

4.3. Kooli kiituskirjade väljastamineÕppenõukogu koosolek.

Siia keskkonda tulevad operatiivsed teated. Samuti saab siin foorumi abil kiiresti vajalikke teemasid püstitada.
Tööaeg on meie maja kõikidel õpetajatel 35 tundi nädalas, st hoia Moodle avatuna, et saaksid kiirelt infot.