Siia keskkonda laadin ülesse õppenõukogu materjalid. Iga päevakorrapunkti juures on foorum, kuhu õppenõukogu liikmed peavad oma ettepanekud postitama.

Õppenõukogu koosolek.

Siia keskkonda tulevad operatiivsed teated. Samuti saab siin foorumi abil kiiresti vajalikke teemasid püstitada.
Tööaeg on meie maja kõikidel õpetajatel 35 tundi nädalas, st hoia Moodle avatuna, et saaksid kiirelt infot.