Põhiteadmised Eesti riigi valitsemise ja riigiinstitutsioonide kohta.

IX klassi ühiskonnaõpetuse I kursus: meedia, ühiskonna sotsiaalne ja institutsiooniline struktuur.