IX klassi ühiskonnaõpetuse I kursus: meedia, ühiskonna sotsiaalne ja institutsiooniline struktuur.

Kolmanda kursuse käigus tutvume Eesti e- riigiga, arutleme kodanikuühiskonna ja kodanikualgatuse võimaluste üle, tutvume Eesti riigieelarve ja maksusüsteemiga, samuti oluliste rahvusvaheliste organisatsioonidega..

Põhiteadmised inim- ja kodanikuõigustest, Eesti riigi valitsemise ja riigiinstitutsioonide kohta.