Kursus käsitleb maa sfääre ja sfääridevahelisi seoseid. Tegemist e-kursusega.

9. kl geograafia esimesel kursusel käsitleme üldgeograafilisi teemasid Eesti ja Euroopa kohta. Märksõndaeks on üldasend ja piirid, pinnavorm, veestik, maavarad ja nende kasutamine, kliima.

Kursus käsitleb maad, tema sfääre ja nendes toimuvat. Samuti nende omavahelisi soseid. Käsitleme alates veest kuni tsunaamideni, rääkimata kuumast teemast - kliimasoojenemine. Peamisteks märksõnadeks on maa süsteemid, maa energia, maa ajalugu, kivimid, maa siseehitus, laamad, vulkaanid, maavärinad, kliima, veestik, mullastik, aineringed, atmosfäär.