Kursusel omandatakse teadmisi loodusvaradest, nende majandamisest ja loodusvarade majandamisega kaasnevatest keskkonnaprobleemissedst.

Kursus käsitleb maa sfääre ja sfääridevahelisi seoseid. Tegemist e-kursusega.