Õpikeskkonna uudised

Noorte huvid

Noorte huvid

Kaire Jakobson
Vastuste arv 0

Noorteinfoportaal Teeviit on läbi viimas sisendikorjet noorte hulgas, et kaardistada, millised teemad on noorte elus aktuaalsed ning vajaksid senisest enam tähelepanu ja kajastamist.

Teeviit teemakuude raames luuakse fookusteemad, mis vajavad senisest enam tähelepanu ning vastavad noorte huvidele ja vajadustele. Igal kuul on oma teemafookus, mille raames kajastatakse kogemus- ja persoonilugusid, partnerite infot ja temaatilisi sisulugusid. 

Küsimustik õpilastele: https://www.teeviit.ee/teeviit-teemakuud-2022/

Ette tänades!

Kaie Pranno  
Peaekspert 
Haridus- ja Noorteamet 
tel 735 0500| mob 5628 8687
kaie.pranno@harno.ee | Skype: kaie.pranno
www.harno.ee