Õpikeskkonna uudised

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi distantsõppe korraldamise kord

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi distantsõppe korraldamise kord

Karin Kurvits
Vastuste arv 0


  1. Õppetegevus toimub õppijale sobival ajal Moodle keskkonnas.
  2. Kõik kursuse õppematerjalid, lisamaterjalid ja õppeülesanded koos kirjeldustega on õppijale kättesaadavad alates kursuse esimesest päevast.
  3. Tööde esitamise tähtajad on Moodle’is ülesannete juures.
  4. Õpetajad on õppijatele kättesaadavad Moodle’is kursuse päises määratud päevadel, kellaaegadel ja keskkonnas.
  5. Veebitundide toimumise aja ja keskkonna teeb aineõpetaja õppijatele Moodle kaudu teatvaks vähemalt 2 tööpäeva enne selle toimumist.
  6. Aineõpetajad annavad tehtud töödele Moodle keskkonnas tagasisidet tööpäeviti 24-tunni jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.
  7. Aineõpetajad vastavad õppijate kirjadele tööpäeviti 24-tunni jooksul. Laupäev ja pühapäev on õpetajate puhkepäevad.
  8. Tehtud tööde hindamine toimub vastavalt koolis kehtestatud hindamisjuhendile. Tööde hinded kantakse e-päevikusse.
  9. Küsimuste tekkimisel saab õppija pöörduda aineõpetajate, õppenõustajate või kooli juhtkonna poole.
  10. Tugipersonali konsultatsioonide saamiseks saab pöörduda eripedagoogi, haridustehnoloogi ja tugiõpetajate poole.