Õpikeskkonna uudised

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused

Kaire Jakobson
Vastuste arv 0

Alates 8. veebruar kuni 28. märts on avatud 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja
koolikeskkonna küsitlused. Ootame kõigi panust, nii saame oma tööd paremini planeerida.

Õpilaste link:

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=532176&token=f5MptQZCBSRNNLb&lang=et

Mõningatel juhtudel võivad küsitluste veebilingid avamisel küsida vastajalt tunnuskoodi.
Iga küsitluse tunnuskoodi leiate küsitluse veebilingist. Tunnuskood on küsitluse veebilingi
lõpus olev 15 tähemärgi pikkune tähtedest ja numbritest koosnev kood. Tunnuskood algab
peale sõna token= ja lõppeb enne &lang=et. Järgneval näidislingil on tunnuskood punane:
kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=723252&token=4CVj5EX6MCiRFaa&lang=et

Juhised küsitlustele vastamiseks
Küsitluste vastamiseks on koostatud juhised läbiviijale, õpetajale ja lapsevanemale. Küsitluste läbiviija võib
antud juhiseid jagada vastava sihtrühmaga. Juhised on kättesaadavad Haridus- ja Noorteameti inforuumist:
Juhised rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlustele vastamiseks