Tasandilised kujundid ja nende lahendamine. Integraal, määratud ja määramata, kõvertrapetsi pindala, pöördkeha ruumala.