Uurime funktsioone: millal kasvab/kaheneb, millal positiivne/negatiivne, kus nullkohad, käänupunktid, kumerused ja nõgusused, mis on ekstreemumid ja mis on nende liigid.
Õpime jadasid, millal on jada aritmeetiline ja millal geomeetriline ning vaatame, miks neid vaja on.