Psühholoogia aine kavandamisel on võetud aluseks nii gümnaasiumile mõeldud riiklik õppekava, kui ka praktilised, igapäeva elus ettetulevad ja psühholoogi sekkumist nõudvad olukorrad. Kursuse läbinud õpilane mõistab, kuidas psühholoogiateadust tavaelus rakendatakse, on praktiseerinud iseenda ja teiste analüüsimist sotsiaalses keskkonnas, oskab märgata keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ja vaimsele tervisele ning teab tervisliku eluviisi põhitõdesid. Kursuse jooksul viivad õpilased läbi katse ning analüüsivad ennast ning oma kogemust seoses psühholoogia ainega.

Kursus on mõeldud nii tavaõppijale kui e-õppijale (mõlemale samad õppematerjalid). Kursuse läbimiseks on vajalik osaleda kõigis tundides ja kaasa arutleda või esitada vastused e-õppe jaoks iga tunni kohta koostatud küsimustele.

Kui õpilane ei saa osaleda tunnis, on õpilasel võimalik täita selle tunni e-õppele mõeldud ülesanded. E-õppele mõeldud küsimuste vastused on vajalik ära saata 7 päeva jooksul. Kui õpilane ei saa osaleda esitluse/arutelu tundides (s.o kursuse kaks viimast tundi), siis on vajalik esitada e-õppele mõeldud ülesanded. Kui e-õppes osaleja soovib teha kodutööd nr 1, 2 ja 3 päeva- ja õhtuõppes osalejatele mõeldud tingimustel, siis on vajalik sellest teavitada enne e-õppes nõutud tähtaegasid.

Arvestuse saamiseks on lisaks kõigis tundides osalemisele vaja esitada ka kõik kolm kodutööd.

Individuaalkonsultatsioonid toimuvad vajaduse põhiselt õpilastega kokkuleppel.