Tegemist on 11. klassi V per. kitsa matemaatika kursusega, kus teemadeks on: Tõenäosusteooria ja statistika.