Ettevalmistaval kursusel tuulame mälusoppides ja kordame teemasid, mis on varemalt õpitud. :)

Kursus on nii tava - kui ka e-õppele.