Kursuse sisu/eesmärgid

Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info-ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö-ja õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades.