Sellel kursusel osaledes saad ülevaate Eesti Vabariigis kehtivatest olulisematest seadustest.  Näed huvitavaid videoklippe ja saad oma arvamust avaldada.