I osa: Integraali mõiste ja arvutamine. Tasandiliste kujundite pindala ja ruumilise kujundi (pöördkeha) ruumala leidmine integraali teel.

II osa: Tasandilised kujundid - kolmnurk, ruut, ristkülik, rööpkülik, trapets, romb, korrapärane hulknurk, ringjoon.