Kursus, mille eesmärgiks on aidata õpilasel kooli ja kaaslastega tuttavaks saada ning harjutada erinevaid õppetööks vajalikke oskusi.