Spikker Search courses kohta

Kursus, mille eesmärgiks on aidata õpilasel kooli ja kaaslastega tuttavaks saada ning harjutada erinevaid õppetööks vajalikke oskusi.


http://www.ucl.ac.uk/isd/ioe/Moodle