Spikker Search courses kohta

Tutvume elu tunnustega ja selgroogsete loomade rühmadega

Kursus "Rakud" käsitleb rakkude mitmekesisust, ehitust, rakuosiste ülesandeid. Samuti tutvume erinevate rakutüütpidega, viiruste ja bakteritega.

Kursuse sisuks on ülevaade organismide toimimismehhanismidest. Peamised käsitletavad teemad on energia, rakkude jagunemine, paljunemine, hormoonsüsteem, närvisüsteem, organismide koostoime.

Kursu käsitleb pärilikkust alates biomolekulidest geneetiliste väärarenguteni. Märksõndaeks on: DNA, RNA, geneetiline kood, DNA-RNA süntees, geenid, kromosoomid, päriilud haigused ja nende avaldumine, Mendeli seadused, valgu süntees, viirused ja bakterid, GMO, pärilik ja mittepärilik muutlikus.

Kursuses on kolm suurt plokki. Evolutsioon (maakera, loomastiku, taimestiku ja inimese), ökoloogia ja keskkonnakaitse.