Kursus "Rakud" käsitleb rakkude mitmekesisust, ehitust, rakuosiste ülesandeid. Samuti tutvume erinevate rakutüütpidega, viiruste ja bakteritega.

Kursu käsitleb pärilikkust alates biomolekulidest geneetiliste väärarenguteni. Märksõndaeks on: DNA, RNA, geneetiline kood, DNA-RNA süntees, geenid, kromosoomid, päriilud haigused ja nende avaldumine, Mendeli seadused, valgu süntees, viirused ja bakterid, GMO, pärilik ja mittepärilik muutlikus.